Att leva med ADHD varje dag

Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket brukar översättas till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.

Leva med ADHD

ADHD kan innebära olika svårigheter beroende på ålder och livssituation. Här finns både personliga berättelser samt intervjuer med specialister.

Samsjuklighet

En svensk studie upptäckte att nästan hälften av vuxna personer som nyligen fått ADHD-diagnos hade någon form av samsjuklighet.

Diagnos & behandling

Syftet med att göra en ADHD-utredning är att öka förståelsen för en persons svårigheter och få möjlighet att ge rätt behandling.

Hjälpmedel

Här hittar du allt från städscheman, inköpslistor och veckoplaneringar till exempel på hur du kan förbättra din tidsuppfattning eller bygga upp en lugnare morgonrutin.

Takeda och ADHD

Takeda arbetar för en ökad kunskap och förståelse för ADHD. Vårt arbete utgår alltid från patienternas behov, eftersom det är deras hälsa och livskvalitet som räknas i slutändan.