Förälder/ Anhörig

Närstående till någon med ADHD?

Är du förälder till ett barn med ADHD eller står någon nära som har diagnosen? Här kan du läsa mer om ADHD, om hur det är att leva med ADHD och ladda ner hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Samsjuklighet

En svensk studie upptäckte att nästan hälften av vuxna personer som nyligen fått ADHD-diagnos hade någon form av samsjuklighet.

Hjälpmedel för vuxna

Hjälpmedel för barn