Om ADHD

ADHD kan beskrivas på många olika sätt – som en samling mänskliga beteenden, en funktionsvariation eller en styrka.

Symtom

ADHD ser olika ut hos olika personer och är inget som syns utanpå. Hur mycket tillvaron påverkas beror på flera olika saker som hur ens omgivning och arbetssituation ser ut, hur stora krav man har på sig och vilket bemötande man får.

ADHD i skolan

Att vara elev med ADHD kan innebära flera stora utmaningar. Det kan vara svårt att få ordning på morgnarna, att hänga med på lektionerna, att få bra kompisrelationer, att sitta still eller att fixa läxorna till exempel.

ADHD i relationer

För vissa kan det vara svårt att hålla humöret uppe efter en lång och stressig dag på jobbet, och tar ut spänningarna på familjen när de kommer hem. Andra kan ha svårt för att inte ge efter för impulser och falla för frestelser. 

ADHD i arbetslivet

Att komma i tid till möten, börja med rätt sak i rätt tid, sålla bort oväsen, planera, prioritera. Leverera. Arbetslivet är fullt av utmaningar. Och det är inte säkert att det blir enklare för att man har ett arbete som man älskar. 

Samsjuklighet

En svensk studie upptäckte att nästan hälften av vuxna personer som nyligen fått ADHD-diagnos hade någon form av samsjuklighet.