Sömnstörningar och ADHD hos barn

Många barn och ungdomar med ADHD kan ha svårt med sömnen. Upp till hälften av alla med ADHD kan i perioder uppleva ett motstånd till att gå och lägga sig, och det tar lång tid att somna. Dygnet blir framskjutet, vilket kan medföra trötthet på dagen och minskad total sovtid över dygnet. Om sömnproblemen ska utredas vidare är det viktigt att ta ett blodprov (s-ferritin). Ett alltför lågt värde kan påverka sömnen hos barn och ungdomar med ADHD. 

 

Tips för en bättre sömn

 • Inga mobiler, datorer eller tv-spel under kvällen innan sänggåendet eller i sovrummet.
 • Ingen kraftig fysisk aktivitet/träning på kvällen.
 • Inga tunga måltider innan läggdags.
 • Försök att bevara lugn och ro under kvällen.
 • Inga koffeinhaltiga drycker.
 • Inför speciella rutiner inför sänggåendet.
 • Bolltäcke han öka sömnkvalitén.
 • Atomoxetin som är ett läkemedel för ADHD kan göra så att man somnar fortare på kvällen men påverkar inte att man vaknar på natten.
 • Melatonin är ett läkemedel utan svåra biverkningar som liknar ett naturligt hormon i kroppen som påverkar dygnsrytmen och påskyndar insomning. 
Källa
 • Ovanstående är en sammanfattning av: Läkemedelsverket 2:2015. Sömnstörningar vid ADHD och autismspektrumtillstånd av Kerstin Arnsvik Malmberg.

  Läs rapporten i sin helhet.

Hjälpmedel

Här hittar du allt från städscheman, inköpslistor och veckoplaneringar till exempel på hur du kan förbättra din tidsuppfattning eller bygga upp en lugnare morgonrutin.