Om ADHD

En diagnos med många ansikten

ADHD kan beskrivas på många olika sätt – som en samling mänskliga beteenden, en funktionsvariation eller en styrka. Själva förkortningen ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket brukar översättas till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, och yttrar sig olika hos olika personer.

Det finns tre olika former av ADHD:

  • Huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter (tidigare kallad ADD).
  • Huvudsakligen svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet.
  • En kombination av svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.

Formerna av ADHD ändrar karaktär genom livet. ADHD kan ses som ett smörgåsbord av symtom och beteenden, och under livets gång kommer man ha flera olika uppsättningar på sin tallrik beroende på genetik, kontext och miljö. Någon som är mycket hyperaktiv som barn kan till exempel bli underaktiv, eller hypoaktiv, i tonåren för att sedan komma in i en hyperaktiv fas igen i 20-årsåldern, vilket kan vara förvirrande för omgivningen. Andra befinner sig mer eller mindre konstant i en av formerna.

Hjälpmedel

Här hittar du allt från städscheman, inköpslistor och veckoplaneringar till exempel på hur du kan förbättra din tidsuppfattning eller bygga upp en lugnare morgonrutin.

Diagnos & behandling

Syftet med att göra en ADHD-utredning är att öka förståelsen för en persons svårigheter och få möjlighet att ge rätt behandling.