Vår vision: Alla som behöver skall få rätt ADHD-vård

Takeda är ett ledande globalt läkemedelsföretag. Ett av våra viktigaste forsknings- och utvecklingsområden är det neuropsykiatriska området och ADHD.

ADHD är en diagnos som innebär en stor risk att drabbas av andra psykiatriska sjukdomar samt kännetecknas av stora ouppfyllda vård- och livsbehov. Det är därför viktigt att de som drabbas får behandling, både från individens och samhällets perspektiv.

Takeda arbetar för en ökad kunskap och förståelse för ADHD. Vårt arbete utgår alltid från patienternas behov, eftersom det är deras hälsa och livskvalitet som räknas i slutändan. Vår vision är att alla med ADHD oavsett ålder, kön, etnicitet eller var man bor i landet ska få tillgång en tidig och likvärdig diagnos, individuellt anpassad behandling och en sammanhängande vård.

ADHD behandlas idag med både psykosocial behandling samt läkemedel vid behov. Takedas arbete med att tillhandahålla innovativa läkemedel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD, går därför hand i hand med att ta fram lösningar som förenklar livet och stödjer den som drabbats genom hela vårdförloppet, med eller utan läkemedel.

Takedas ambition är att arbeta brett med viktiga intressenter på ADHD-området. Det inkluderar både samarbete med patienter och patientföreträdare för att bättre förstå patientens behov samt samverkan med hälso- och sjukvården och beslutsfattare för att öka kunskapen och kompetensen kring ADHD. Vi arbetar också nära tillsammans med forskarvärlden för att medverka till att personer med ADHD får ta del av de senaste vetenskapliga framstegen och medicinska innovationerna.

I detta helhetsarbete ingår också att motarbeta missbruk och eventuell felanvändning av ADHD-läkemedel.