Ätstörningar och ADHD

Forskning har visat att det finns en koppling mellan ADHD och ätstörningar. Forskarna tror att det finns en högre risk för avbrott i behandlingen för ätstörning om man också har ADHD- symtom. Extra svårt är det för personer med svåra ätstörningar. Det är viktigt att hitta speciella behandlingsmetoder för personer med ADHD och som också har allvarligare ätstörningar.

Hjälpmedel

Här hittar du allt från städscheman, inköpslistor och veckoplaneringar till exempel på hur du kan förbättra din tidsuppfattning eller bygga upp en lugnare morgonrutin.