Diagnos hos vuxna

Här presenterar vi vad som krävs för att unga vuxna eller vuxna ska diagnostiseras med ADHD.

För ungdom från 17 år och vuxna ska minst ett av följande krav vara uppfyllda:

 1. Minst fem av nio symtom på bristande uppmärksamhet
 2. Minst fem av nio symtom på hyperaktivitet och impulsivitet

Symtom: Bristande uppmärksamhet

 • Brist på uppmärksamhet på detaljer: Detta inkluderar att göra slarviga misstag i skolan, på jobbet och andra aktiviteter.
 • Svårighet att fokusera: Personen kan ha svårt att hålla uppmärksamheten under möten, föreläsningar eller långa lästillfällen.
 • Problem med att lyssna: Det kan verka som att personen inte lyssnar och ofta tänker på orelaterade saker under samtal.
 • Misslyckande med att slutföra uppgifter: De kan ha problem med att följa instruktioner, bli lätt distraherade och misslyckas med att slutföra sina uppdrag, uppgifter eller sysslor.
 • Dåliga organisatoriska färdigheter: En person kan ha svårt att organisera sina arbetsdokument och tillhörigheter, hantera sekventiella uppgifter, planera sin tid eller hålla deadlines.
 • Undvikande av uppgifter som kräver ihållande fokus: Som att slutföra rapporter och granska långa papper.
 • Förlora viktiga föremål: Att ständigt tappa bort föremål som dokument, glasögon, plånböcker, nycklar och mobiltelefoner är ett annat tecken på ADHD.
 • Lätt distraherad: En vuxen med ADHD kan ofta bli distraherad av orelaterade tankar.
 • Glömska: En person med ADHD kan glömma sysslor, möten eller att betala räkningar.
   

Symtom: Hyperaktivitet och impulsivitet

 • Lämnar sin plats när det förväntas att de ska sitta kvar (exempelvis under ett möte eller en föreläsning).
 • Utbrister svar och fullbordar andra människors meningar.
 • Avbryter andra människor eller inkräktar på deras aktiviteter.
 • Kämpar för att vara tyst under aktiviteter.
 • Är rastlös och trummar med händer eller fötter.
 • Ofta på språng och oförmögen att sitta still.
 • Svårt att vänta på sin tur.
 • Pratar överdrivet mycket.
 • Känsla av rastlöshet.
   

Dessutom krävs följande:

 • Symtomen har funnits sedan sex månader tillbaka på ett sätt som avviker från den förväntade utvecklingsnivån.
 • Symtomen har funnits före 12 års ålder.
 • Symtomen kan ses i minst två miljöer (till exempel hem och fritid respektive skola eller arbetsliv).
 • Det finns tydliga belägg för att symtomen påverkar eller försämrar kvaliteten den vuxnes sociala fungerande och prestationer i skola respektive arbetsliv.

 

Att få diagnos som vuxen

Vuxna med ADHD som får diagnos i vuxen ålder minns att de hade en känsla av att känna sig mer annorlunda än andra och hade problem i skolan, både med inlärning samt i sociala situationer med klasskamrater och lärare, under sin barndom.

Forskare har intervjuat vuxna som fått diagnos sent i livet som berättar om mobbning, depression, rastlöshet och drogmissbruk under uppväxten. Många vuxna har också sagt att om de hade fått diagnos tidigare kunde det ha lett till bättre resultat i skolan och i karriären.

Några personer oroade sig för att ha en "sjukdom för livet" som skulle påverka deras framtid negativt. Vissa vuxna med ADHD rapporterar att läkemedel har ett positivt inflytande på deras liv, vilket ger dem en känsla av normalitet och låter dem nå sin fulla potential och uppnå sina mål.

Källor
 • Young S, Bramham J, Gray K, et al. The experience of receiving a diagnosis and treatment of ADHD in adulthood: a qualitative study of clinically referred patients using interpretative phenomenological analysis. J Atten Disord 2008; 11: 493-503.
 • Brod M, Pohlman B, Lasser R, et al. Comparison of the burden of illness for adults with ADHD across seven countries: a qualitative study. Health Qual Life Outcomes 2012; 10: 47.
 • Understanding ADHD: DSM-5 Criteria For ADHD: How Is Adult ADHD Evaluated?

Samsjuklighet

En svensk studie upptäckte att nästan hälften av vuxna personer som nyligen fått ADHD-diagnos hade någon form av samsjuklighet.