ADHD i skolan

Att vara elev med ADHD kan innebära flera stora utmaningar. Det kan vara svårt att få ordning på morgnarna, att hänga med på lektionerna, att få bra kompisrelationer, att sitta still eller att fixa läxorna till exempel.

Men skolan har också en unik möjlighet att upptäcka barn och ungdomar med ADHD eftersom personalen träffar alla barn och ungdomar under en lång tid. Skolan ska se till att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Fungerar det inte är det skolans ansvar att utreda elevers behov och vidta åtgärder i samarbete med elevhälsan.

På Riksförbundet Attentions hemsida kan både elever, föräldrar och personer som jobbar i skolan få information och tips.

Källor
  • attention.se

  • kunskapsguiden.se

Hjälpmedel

Här hittar du allt från städscheman, inköpslistor och veckoplaneringar till exempel på hur du kan förbättra din tidsuppfattning eller bygga upp en lugnare morgonrutin.