Länkar

Riksförbundet Attention

Många med ADHD tycker att det är givande att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och strategier. På Riksförbundet Attentions hemsida finns kontaktuppgifter till närmare 60 lokalföreningar runt om i landet.

Med NPF på jobbet

En sida och ett projekt i Attentions regi som arbetar efter att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden.

Hjärnkoll

Hjärnkoll är ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Underbara ADHD

Underbara ADHD är en organisation och digital plattform där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård och andra intresserade kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra.

Bildstöd.se

Att med bild eller text berätta var olika saker hör hemma minimerar tids- och energiåtgången för alla i ett hushåll. På bildstod.se finns bildstöd som även privatpersoner kan skriva ut och använda hemma.