Spelberoende och ADHD

Nya studier visar att det finns ett samband mellan ADHD och ett problematisk spelande. Ungdomar som screenar positivt för ADHD är mer benägna att engagera sig i spel och utveckla spelproblem.

 

Spelberoendediagnos

För att få diagnos spelberoende (enligt ICD-10) eller hasardspelsyndrom (DSM-5) krävs under en 12-månadersperiod minst 4 av följande 9 symtom, som lett till kliniskt signifikant lidande och inte förklaras bättre av mani (diagnosen omfattar endast spel om pengar): 

  • Spelar för allt större summor.
  • Rastlöshet eller irritabilitet vid försök att sluta (abstinenssymtom).
  • Upprepade misslyckade försök att sluta.
  • Ständiga tankar på spel.
  • Spelar vid psykiskt dåligt mående.
  • Spelar i försök att vinna tillbaka förluster.
  • Ljuger för att dölja spelandets omfattning.
  • Riskerar arbete och relationer etc på grund av spelande.
  • Ekonomiskt beroende av andra.
Källa
  • Waluk OR, Youssef GJ, Dowling NA. The Relationship Between Problem Gambling and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Gambling Studies. 2016; 32: 591-604.

Leva med ADHD

ADHD kan innebära olika svårigheter beroende på ålder och livssituation. Här finns både personliga berättelser samt intervjuer med specialister.