ADHD i arbetslivet

Att komma i tid till möten, börja med rätt sak i rätt tid, sålla bort oväsen, planera, prioritera. Leverera. Arbetslivet är fullt av utmaningar. Och det är inte säkert att det blir enklare för att man har ett arbete som man älskar. Då kanske man inte går hem istället, vilket verkligen kan skapa problem.

Att hitta ett arbete som fungerar och där man kommer till sin rätt kan vara en utmaning. Ofta fungerar det bäst när arbetsuppgifterna är omväxlande och kreativa samtidigt som de är tydliga och avgränsade. Det är också viktigt med ett öppet och tolerant arbetsklimat där man kan få stöd vid behov. Arbetsförmedlingen kan också erbjuda olika stödinsatser för att hitta ett passande arbete och anpassa arbetssituationen tillsammans med arbetsgivaren.

Prata med arbetsgivaren

Olika arbetsplatser ser olika ut beroende på bransch och vad arbetsuppgifterna innebär. Arbetsplatsen kan vara inomhus eller utomhus och på vissa av dem är det naturligt med anpassning och hjälpmedel, medan det inte är lika vanligt på andra. Arbetsplatser har olika företagskulturer och arbetsklimat. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med arbetsgivaren och försöka komma fram till vad som fungerar bäst tillsammans.

Här hittar du matnyttig information, tips och filmer på ”Med NPF på jobbet” från Riksförbundet Attention.

Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket brukar översättas till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.